สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย หรือ CMAT
เป็นสมาคมที่มุ่งมั่นส่งเสริมองค์ความรู้ ในศาสตร์เกี่ยวกับ "คีเลชั่นบำบัด" ให้กับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลที่มีความสนใจ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
คือการให้ยาหรือสารเคมีเข้าไปในร่างกายเพื่อกำจัด สารโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว สารปรอท สารหนู และสารโลหะที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ไม่อยู่ ในตำแหน่งที่ควรจะเป็น เช่น ธาตุเหล็ก ทองแดง สังกะสีที่จับอยู่ในผนังหลอดเลือดและอวัยวะต่างๆ ให้ออกจากร่างกายซึ่งสารเหล่านี้ได้รับเข้าสู่ร่างกาย โดยผ่านหลายช่องทาง ทั้งจากการบริโภคเข้าไป กับอาหาร และการได้รับเข้าสู่ร่างกายจากสภาวะ แวดล้อมที่เป็นพิษด้วยแนวคิดดังกล่าว แพทย์และ นักวิชาการทั่วโลกจึงได้พัฒนาศาสตร์ที่เรียกว่า
"คีเลชั่นบำบัด" ขึ้นและให้บริการในประเทศพัฒนา แล้วเช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย เป็นต้น

การสัมมนาคีเลชั่นบำบัดครั้งที่ 12
จัดขึ้นในวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2557 
โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช โฮเท็ล พัทยา จ.ชลบุรี

 

สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย จัดสัมมนาเรื่อง "CMAT EXPRIENCE UPDATE OF 2013"
7 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
สนใจโทร 029312246

ขอเชิญเข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง
“แนวทางการรักษาแบบผสมผสาน 
( Integrative Cell Therapy and Chelation Therapy )”
วันที่ 26 พฤษภาคม 2556
ณ โรงแรม คีรีธารา บูทีค รีสอร์ท เชียงใหม่
โดยสมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย 
ร่วมกับ สมาคมเซลล์บำบัดไทย

 

2 มิถุนาคม 2556 
โดย นายแพทย์บัญชาแดงเนียม 
ดร.นายแพทย์พัฒนา เต็งอำนวย

30 มิถุนายน 2556
แขกรับเชิญในตอนนี้...นพ.ชัชดนัย มุสิกไชย
โดย ดร.นพ.พัฒนา เต็งอำนวย ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย
ในรายการ "คนไม่อยากแก่" ทางช่อง Health Plus Channel

The TACT Randomized Trial
วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก หัวข้อ รายงานการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศาสต
Evaluation of the Trial to Assess Chelation Therapy (TACT)
Concerns About Reliability in the Trial to Assess Chelation Therapy (TACT)
Update heavy metal atherosclerosis 2013